Konsul S.C. Sørensens Mindelegat
 


Legatbestyrelsen uddeler hvert år i december legatportioner til efterkommere af Købmand Jacob Schou, Randers. For at komme i betragtning skal ansøgerne være "værdige og trængende": Ansøgeren skal begrunde sit behov for en legatportion og beskrive sit slægtstilhør.

 

 

 

 

 

Ansøgning stiles senest
1. december til: 

Ulrik Nielsen
Ellekrogen 20
2950 Vedbæk

Tlf: 52519618 
E-mail:
un@mail.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legatets historie

Legatfundatsen

 

S.C. Sørensen overtog forretningen efter sin tidligere læremester og chef, købmand Jacob Schou, Randers. Han omdannede den til en isenkræmmer forretning under eget navn. Forretningen voksede og blev efterhånden landsdækkende som leverandør af metalvarer.
I 1945 oprettede Hother Sørensen  "Konsul S.C.Sørensens mindelegat" til minde om sin afdøde far og efter faderens ønske til gavn for Jacob Schous efterkommere.

Legatsummen var oprindelig 50.000 kr og den er siden vokset til ca 130.000 kr, hvoraf udbyttet årligt uddeles som legater.

Firmaet S.C. Sørensen A/S er fra 2003 indgået i den nye virksomhed LMG Stål A/S.

 

 

 

Læses med